Ролята на застъпничеството и лобирането за подобряване на условията на работа и на услугите, които Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" предлага на местната общност


Иванова, Калина (2016) Ролята на застъпничеството и лобирането за подобряване на условията на работа и на услугите, които Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" предлага на местната общност София


 Докладът има за цел да представи успешните практики в областта на застъпничеството и лобирането на екипа на РНБ "П. Р. Славейков"- Велико Търново.Да демонстрира правилните решения и изпълнените задачи, с цел постигане на желаните резултати и очаквания ефект-все по-активно читателско участие в дейностите на библиотеката.
  Доклад
 библиотеки, застъпничество, лобиране, местни кампании, национални кампании, проекти
 Издадено
  23735
 Калина Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/