Алтернативни видове туризъм.


Марков, Иван (2010) Алтернативни видове туризъм. . ВУ „Земеделски колеж”, Център за дистанционно обучение, Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУ „Земеделски колеж” - Пловдив, В.Търново, 2010, 128 с. ISBN 978-954-9498-53-0. COBISS.BG-ID 1233977828


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  23734
 Иван Марков

1. Каменова, К., Г. Христова, И. Станкова, Природнотуристически ресурси за развитие на алтернативния туризъм в северното българско черноморско крайбрежие, Сб. Пътувания из България, УИ "Еп. К Преславски" 2018, ISBN: 978-619-201-219-9, s.118-122,

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/