Τα Ελληνικά Σχολεία της περιοχής του Τιρνόβου ανάμεσα στα τέλη του ΙΗ΄ και τα μέσα του ΙΘ΄ αι.


Владов, Владимир (2007) Τα Ελληνικά Σχολεία της περιοχής του Τιρνόβου ανάμεσα στα τέλη του ΙΗ΄ και τα μέσα του ΙΘ΄ αι. // Proceedings of the 3rd European Congress of Modern Greek Studies, Organised by the European Society of Modern Greek Studies, Bucharest, 2-4 June 2006 : The Greek World Between the Age of Enlightenment and the Twentieth Century. Vol. 1 / Konstantinos Dimadis. – Athens : Ellinika Grammata, 2007, p. 315-324. ISBN 978-960-19-0079-7


 
  Доклад
 
 Издадено
  23733
 Владимир Владов

1. Георгиева, Г. Арбанаси през XV – XIX век. Социално-икономически профил – Варна : Стено, 2014, 190 с. ISBN 978-954-449-733-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/