География на туризма.


Марков, Иван (2010) География на туризма. В.Търново, ВУ „Земеделски колеж”, Център за дстанционно обучение, Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУ „Земеделски колеж” - Пловдив, 2010, 163 с. ISBN 978-954-9498-46-2.


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  23732
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/