Гръцко-български просветни връзки и отношения (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век)


Владов, Владимир (2008) Гръцко-български просветни връзки и отношения (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век) // Балканите – език история, култура / Доц. д-р Красимира Мутафова. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 115-142. ISBN 978-954-524-636-4


 
  Студия
 
 Издадено
  23729
 Владимир Владов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/