Възможности за развитие на алтернативен туризъм в община Омуртаг,


Марков, Иван (2011) Възможности за развитие на алтернативен туризъм в община Омуртаг, Научно-приложна конференция с международно участие, „Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките населени места”, Сб. Доклади, АИ при Център за евроинтеграция и култура на ВУЗК, Пловдив, 2011, с. 275-282. . ISBN 978-954-9498-62-2


 
  Доклад
 
 Издадено
  23728
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/