Анализа и оценката на туристическите ресурси – основен елемент на регионалния туристически продукт.


Марков, Иван (2011) Анализа и оценката на туристическите ресурси – основен елемент на регионалния туристически продукт. Научно-практическа конференция на Исторически факултет „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 2009, том IV, В. Търново, ред. доц. д-р Ив. Лазаров, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 730-735, ISSN: 978-619-208-125-6


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  23727
 Иван Марков

2. Некова, М. Област Велико Търново като модел за туристическа дестинация. Сборник „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Велико Търново, Издателство „ИВИС”, 2012. с. 206 – 220 ред. С. Дерменджиева ISBN 978-954-2968-13-9 цит. с. 730-735, COBISS.BG-ID 1249106660

1. Некова, М. Анализ на туристическите ресурси по маршрута град Велико Търново – град Шипка. Сборник „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Велико Търново, Издателство „ИВИС”, 2011. с. 287 – 296. ред. С. Дерменджиева ISBN 978-954-8387-84-2 цит. с. 730-735, COBISS.BG-ID 1239721444

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/