Райониране на туризма в България: същност, цели, пространствена структура и политики.


Марков, Иван (2011) Райониране на туризма в България: същност, цели, пространствена структура и политики. В: Сборник статии „Туризмът и предизвикателствата в условията на икономическа криза“, ред. Алексиева,С.,, изд. на НБУ, С., 2011. с. 89-100. ISBN 978-954-535-6421.


 
  Статия
 
 Издадено
  23725
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/