Гръкоезични извори за елинското образование в Търново от края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век


Владов, Владимир (2006) Гръкоезични извори за елинското образование в Търново от края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 237-244. ISBN 978-954-524-508-4


 
  Доклад
 
 Издадено
  23724
 Владимир Владов

2. Налбантова, Е. История на катедралния храм „Рождество пресветия Богородици“ – София : Военно издателство, 2009, с. 184. ISBN 978-954-509-421-7

1. Тютюнджиев, И. Търновската митрополия през ХV – ХІХ в. – В. Търново : Ровита, 2007, 568 с. ISBN 978-954-8914-20-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/