Местните стратегии за развитие, ефективна форма за използване на потенциала на територията (на примера на общините Елхово-Болярово).


Марков, Иван (2011) Местните стратегии за развитие, ефективна форма за използване на потенциала на територията (на примера на общините Елхово-Болярово). Научна конференция 29-31 октомври 2009 „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том IV, В. Търново, ред. Доц. д-р Ив. Лазаров, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 717- 729.ISBN 978-954-524-776-7


 
  Доклад
 
 Издадено
  23723
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/