Възможности за удължаване на туристическия сезон чрез спортен туризъм, според опита на ваканционен клуб „Русалка”


Марков, Иван (2011) Възможности за удължаване на туристическия сезон чрез спортен туризъм, според опита на ваканционен клуб „Русалка” СПОРТНИЯТ туризъм: възможност за удължаване на туристическия сезон: Черноморски туристически форум, Варна, 29.09 ‐ 01.10. 2011. ‐ Варна: Славена, 2011. с. 129-134. 978‐954‐579‐906‐8 . COBISS.BG-ID 1239917028


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  23722
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/