Общата селскостопанска политика и новата парадигма за развитие на селските райони.


Марков, Иван (2010) Общата селскостопанска политика и новата парадигма за развитие на селските райони. Научна конференция „Междукултурният диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, 27.11.2010.г - В. Търново, ред.Дерменджиева,С., изд.ИВИС, Велико Търново 2010, с. 147-158.ISBN 978-954-8387-84-2


 
  Доклад
 
 Издадено
  23721
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/