Възможности за развитие на деловия туризъм в Северен централен район.


Марков, Иван (2010) Възможности за развитие на деловия туризъм в Северен централен район. Научна конференция посветена на 45 годишнината от създаване на специалност „Туризъм“, Варна 25 юни 2010, Сборник доклади „Алтернативи за развитие на съвременния туризъм”, Изд. „Наука и икономика” ИУ, Варна, 2010, с. 117 – 125 , ISBN 978-954-210463-6.


 
  Доклад
 
 Издадено
  23720
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/