Регионални различия в развитието на туризма в България (хотелска суперструктура)


Марков, Иван (2010) Регионални различия в развитието на туризма в България (хотелска суперструктура) В: Сборник доклади от Научно-практическа конференция на Висше училище „Земеделски колеж” – В. Търново 2010, Ред. Проф. дин Иван Кънчев, ФАБЕР, 2010, с. 244-250. ISBN 978-954-94-98-57-8.


 
  Доклад
 
 Издадено
  23719
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/