Великата лавра „Свети Четиридесет мъченици”.


Марков, Иван (2010) Великата лавра „Свети Четиридесет мъченици”. В: Сб. „КУЛТУРНИЯТ туризъм ‐ бъдещето на България“:Черноморски туристически форум, Варна 2010. ‐ Варна: Славена, 2010. с . 99-107 , 978‐954‐579‐852‐8


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  23718
 Иван Марков

1. Алексиева, С. Културният туризъм – мисията на Велико Търново. ПР Туризъм Консулт, 2011, с. 191. ISBN 978-954-91348-9-6. с.101-102, COBISS.BG-ID 1237412068

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/