Виненият туризъм – същност и форми на проявление.


Марков, Иван (2009) Виненият туризъм – същност и форми на проявление. В: Сб. „Винен туризъм- традиция и съвременност.“ Черноморски туристически форум. Варна 2009.- Варна, Славена, 2009,с 60-71, 978‐954‐579‐805‐4 COBISS.BG-ID 123187862


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  23712
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/