Виненият туризъм, същност и основни форми на проявление.


Марков, Иван (2009) Виненият туризъм, същност и основни форми на проявление. Научна конференция, 31 октомври 2008.В.Търново, „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том III, ред. доц. д-р Димитров В. Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2009, с. 465-471.ISBN 978-954524-713-2.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  23711
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/