Манастирите и съвременният българин.


Марков, Иван (2008) Манастирите и съвременният българин. В сб.”РЕЛИГИОЗНИЯТ туризъм: манастирите ‐ носители на българската духовност“: Черноморски туристически форум, Варна 2008. ‐ Варна: Славена, 2008.с.56-66. 978954‐579‐COBISS.BG-ID 1228893924748‐4


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  23710
 Иван Марков

1. Димитров, С., Религиозен туризъм туристически маршрути По пътя на Сантяго, Фабер, 2018,с.224, ISBN 978-619-00-0717-3. с.57, COBISS.BG-ID 1285971172

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/