Program “LIDER” – opportunities and practices.


Марков, Иван (2008) Program “LIDER” – opportunities and practices. . Научна конференция, 31 октомври 2007 „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, том II, В. Търново, ред. дод-р Димитров УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 339-347. ISBN 978-954-524-660-9


 
  Статия
 
 Издадено
  23709
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/