Регионалната конкурентноспособност на туристическа дестинация Велико Търново.


Марков, Иван (2006) Регионалната конкурентноспособност на туристическа дестинация Велико Търново. В:Сб.“КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ на туристическите дестинации в Югоизточна Европа“ - The competitiveness of the tourist destinstions in Southeastern Europe. ‐ Варна: Славена, 2006. с. 43-59. ISBN 954‐579‐601‐4 .COBISS.BG-ID 1242361060


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  23705
 Иван Марков

1. Станкова, М. Усъвършенстване управлението на туристическата дестинация (монография). С., Авангард Прима, 2009, с. 343. ISBN 978-954-323-597-1. с.80, COBISS.BG-ID 1234716900

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/