Писма на Димитър Пъшков до Иван Драсов за Учредителното народно събрание 1879 г.


Палангурски, Милко (2018) Писма на Димитър Пъшков до Иван Драсов за Учредителното народно събрание 1879 г. Епохи, Том XXVI (2018) ,Книжка / 2, с. 525-538, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", ISSN: 1310-2141 (Print) ; ISSN: 2534-8418 (Online)


 Документи за дейността на Учредителното народно събрание, които показват паралелната политическа дейност на депутатите.
  Статия
 конституция, национален въпрос, политически партии.
 Издадено
  23702
 Милко Палангурски

1. Йорданка Гешева, Само Конституция ли?, В: В: Модерният свят на Българина. Търновската Конституция от 1879 г. В. Търново, 2019, с. 98, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-180-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/