История на България. Тестове и конспекти за кандидатстуденти. В. Търново : Изд. Слово. 160 с. ISBN 954-439-762-0


Петков, Петко (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидатстуденти. В. Търново : Изд. Слово. 160 с. ISBN 954-439-762-0


 Съдържа 10 варианта на тестове за кандидатстване във ВУЗ и план-конспекти на темите
  Учебник / Учебно помагало
 Тестове и конспекти по история на България за кандидатстуденти




 Издадено
  237
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/