Хасковски партизански отряд (IX.1885 г. – I.1886 г.). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, с. 150-155. ISSN: 978-619-208-125-6


Дончев, Антон (2018) Хасковски партизански отряд (IX.1885 г. – I.1886 г.). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, с. 150-155. ISSN: 978-619-208-125-6


 
  Статия
 
 Издадено
  23697
 Антон Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/