Бургаският отряд във военната защита на Съединението (09.09.1885 – 24.03.1886 г.), – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, с.165-173. ISSN: 978-619-208-125-6


Дончев, Антон (2017) Бургаският отряд във военната защита на Съединението (09.09.1885 – 24.03.1886 г.), – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, с.165-173. ISSN: 978-619-208-125-6


 
  Статия
 Сръбско-българската война от 1885 година, Съединение, защита
 Издадено
  23696
 Антон Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/