На 24 май в Интернет стартира виртуалната библиотека “Растко – България” с десетки публикации, отразяващи българско-сръбските културни връзки


Иванова, Ценка (2002) На 24 май в Интернет стартира виртуалната библиотека “Растко – България” с десетки публикации, отразяващи българско-сръбските културни връзки https://www.rastko.rs/rastko-bg/tekuce/civanova-izlohbata.php


 Месец май и почти целият юни на 2002 г. ще останат паметни за историята на сръбско-българските контакти от най-ново време. 24 май - Денят на славянската писменост и на българската просвета и култура бе избран за откриването на изложбата с български книги и на виртуалната сръбско-българска библиотека "Растко-България”. Идеята на всички участници в тези две прояви бе да покажат, че над всичко стоят и трябва да стоят непреходните ценности на знанието, на съзиданието, на градивната мисъл и творчество, на диалога, разбирателството и толерантността – особено когато всичко това се отнася за близки народи. Във фоайето на Университетската библиотека “Светозар Маркович” беше открита изложба на българската книга и бяха връчени наградите от конкурса за най-добър студентски превод от български на сръбски, който обяви Посолството на Република България в чест на празника.
  Отзив
 Белград, изложба български книги, конкурс превод, библиотека "Растко-България", Библиотека "Светозар Маркович"
 Издадено
  23692
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/