Rural regions in Bulgaria: through priorities of regional development.


Марков, Иван (2005) Rural regions in Bulgaria: through priorities of regional development. First international conference „Human dimensions of global change in Bulgaria”, 22-24 april 2004, Sofia, Proceedings, „St.Kliment Ohridski „ University Pres,Sofia. 2005. s. 113-116. ISBN 954-07-2110-5


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  23691
 Иван Марков

5. Илева, Р. Съвременни проблеми на фирмената стратегия и конкурентоспособността на българските предприятия. БАН, Институт за Икономически Изследвания, С., Звезди, 2012, с. 200. ISВN 978-954-8697-45-3 .с. 195,COBISS.BG-ID 1246977252

4. : Статев, В. Извънградски туризъм. В. Търново, ФАБЕР, 2011, с.220 ISBN 978-954-400-510-8. с. 113-117, 106, COBISS.BG-ID 1237742052

2. : Статев, В., Селски туризъм. В. Търново, ФАБЕР, 2007.с.224, ISBN 978-954-775-686-1.с 37, COBISS.BG-ID 1234146020

3. Симеонов, Д., Г. Петров. Регионални различия на общините в категорията „Селски райони с планински селища”. – В: Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Научна конференция 1 ноември 2006, УИ „Св. св. Кирил и Методий” В. Търново, 2007, с. 215-228. Ред. доц. д-р Стела Дерменджиева и др., ISBN 978-954-524-586-2 с.217, COBISS.BG-ID 1228475620

1. Patarchanova, Em. Third international conference Global changes and regional challenges 28-29 April 2006, Sofia, Bulgaria : Proceedings / Ed. Peter Slaveykov et al. ; [Forew. Petar Slaveykov] Изд. на Sofia univ. St. Kliment Ohridski. Fac. of geology and geography, ISBN 978-954-07-2524-6, с. 288,COBISS.BG-ID 1243631844

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/