Проблеми на регионалното развитие на туризма: пространствена йерархичност и пространствена балансираност на туристическите системи.


Марков, Иван (2005) Проблеми на регионалното развитие на туризма: пространствена йерархичност и пространствена балансираност на туристическите системи. В: „Туристическата наука и предизвикателствата на ХХI век”, Сборник доклади от научна конференция посветена на 40 годишнина от създаването на специалност „Туризъм”, ред. Доц. д-р Таня Дъбева, Изд. „Наука и икономика”, ИУ- Варна, 2005, с. 43-49. ISBN 954-21-0242-9.


 
  Доклад
 
 Издадено
  23690
 Иван Марков

2. Ракаджийска, С., Маркетинговия анализ в полза на регионалното развитие на туризма, Сборник със статии по случай 65 та годишнина на проф. д-р Иван Марков, с 287-299, ред. Янков, Р., ФАБЕР, Велико Търново, 2017, ISBN 978-619-00-0583-4, цит с. 288, COBISS.BG-ID 1280239332

1. Кръстев, В. Основи на туристическото странознание. ИУ – Варна, Варна, Изд. „Наука и икономика”, 2011, с. 215. ISBN 978-954-21-0580-0 с.196, ,COBISS.BG-ID 1253424100

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/