Катедра „ География“ – минало, настояще, бъдеще.


Марков, Иван (2005) Катедра „ География“ – минало, настояще, бъдеще. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св Кирил и Методий“, Сборник доклади ред. Дерменджиева, С.,УИ „ Св. св Кирил и Методий“ 2005. с.85-92, ISBN 954-524-453-4 .


 
  Доклад
 
 Издадено
  23689
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/