ГИС – нов подход в достъпът до географска информация за нуждите на регионалното планиране и управление на туризма,


Марков, Иван (2004) ГИС – нов подход в достъпът до географска информация за нуждите на регионалното планиране и управление на туризма, Черноморски туристически форум, В Сб.”Технологичните иновации и туризмът на България “.- Варна, Славена, 2004, с. 12-20. 954‐579‐412‐7.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  23684
 Иван Марков

1. ЛАКОВ, П., Регионална икономика//второ, поправено и допълнено издание, изд. СЕД”Чиста природа”, Плевен, 2015, - 194 с: с табл., граф., фиг. и карти, ISBN 978-619-90420-2-1, цитат на стр.48-49. COBISS.BG-ID 1278529508

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/