Възможности на педагогическите взаимодействия в подготвителната група да ориентират детето към новата социална роля на ученик


Бонева, Галя (2004) Възможности на педагогическите взаимодействия в подготвителната група да ориентират детето към новата социална роля на ученик Сборник "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище", Изд. Слово


 .
  
 подготвителна група, роля на ученик
 
  2367
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/