Регионален анализ на лозарството в Северна България.


Марков, Иван (2001) Регионален анализ на лозарството в Северна България. Научно-практическа конференция „Основни проблеми на географското образование във ВУЗ” (в контекста на регионалната политика и регионалното развитие на България),Свищов 2001, Сборник статии, ред. Личев,Т., АИ „Д. Ценов”, Свищов, 2001, с. 32-41.ISBN 954-23-0005-0


 
  Статия
 
 Издадено
  23667
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/