Нихилистичното начало на романа


Христакиев, Красимир (2007) Нихилистичното начало на романа Проглас, 2007, кн. 1, год. XVI, стр. 184-187, ISSN: 0861-7902, COBISS.BG-ID 1175969508


 Текстът разглежда монографията на Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман" (съкратен вариант на публикацията)
  Статия
 пикареска, Сабоурин


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23660
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/