Комичното като дидактическа стратегия в “Поетическо изкуство” на Н. Боало


Христакиев, Красимир (2009) Комичното като дидактическа стратегия в “Поетическо изкуство” на Н. Боало сп. Проглас, 2009, том 18, бр. 1, стр.22-34, ISSN: 0861-7902, COBISS.BG-ID 1182796772


 „Поетическо изкуство” на Н. Боало може да се прочете и като сатирическа поема, представяща немалобройна галерия от образи на персонажи, които съзнателно пренебрегват или са неспособни да схванат истинските задачи и функции на изкуството. Боало конструира фигурата на слабия автор и глупавия читател по всички правила на комичното, които сам постановява.
  Статия
 Боало, комичното, теория и сатира


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23658
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/