Копелето на Златния век. Насилие и мръсна литература


Христакиев, Красимир (2006) Копелето на Златния век. Насилие и мръсна литература в-к „Култура“, бр. 19 (2414), 19 май 2006, стр., ISBN 0861-1408 https://www.kultura.bg/bg/article/view/11799


 Текстът представлява рецензия на монографията на Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман" (съкратен вариант на публикацията)
  Отзив
 пикареска, Сабоурин


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23657
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/