„Високата“ комедия на Молиер и френското общество през XVII в. – за някои следствия от „процеса на цивилизация“


Христакиев, Красимир (2010) „Високата“ комедия на Молиер и френското общество през XVII в. – за някои следствия от „процеса на цивилизация“ Език и литература, 2010, том 63, брой 1-2, стр. 195-207, ISSN: 0324-1270, COBISS.BG-ID 1235950308


 Цялостният процес на цивилизоване на публичното поведение през втората половинана XVII в. във Франция поражда характерния облик на новата историческа фигура на придворния, принуден да сдържа естествените си склонности и афекти, типични за социалното му съществуване в предишни цивилизационни етапи. Именно този човек става персонаж при Молиер – понеже извършва нарушение спрямо нормативни изисквания, смятани от всички за задължителни, той получава присмеха на „доброто“общество на епохата. „Високата“комедия на Класицизма пренася в регулираното поле на въображението напълно реалните социални практики на „осветяване“, наказване и изправяне на тези отклонения.
  Статия
 цивилизация, Молиер, Норберт Елиас,


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23655
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/