Класицистична норма и комедиен жанр


Христакиев, Красимир (2010) Класицистична норма и комедиен жанр "35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история” Великотърновски университет. Сб. от Юбилейна научна конференция, посветена на 35-годишнината от създаването на катедра “Обща и сравнителна литературна история”, ВТУ, Велико Търново, 16 и 17 май, 2008 г. Ред. Наталия Няголова, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр.193 -199 , ISBN: 9789545247583, COBISS.BG-ID 1236126436


 Текстът изяснява жанровите характеристики на комедията според нормативното поетика на френския класицизъм.
  Статия
 френски класицизъм, нормативно изкуство, висока комедия


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23654
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/