Състояние и проблеми на началното обучение по български език – I – IV клас с оглед на редукцията


Йорданова, Даниела (2005) Състояние и проблеми на началното обучение по български език – I – IV клас с оглед на редукцията Сп. “Начално училище”, 2004, бр. 6; 2005, бр. 1.


  Студията проследява началното обучение по български език с оглед на редукцията
  Студия
 начално обучение по български език, редукция, преодоляване на диалектната редукция
 Издадено
  2365
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/