Божият народ в Стария Завет (Някои аспекти). В сб. Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (Отец Петър Гарена), т. 2, София: ИК „Гутенберг“, 2016, 13-31 c. ISBN 978-619-176-080-0 COBISS.BG-ID 1554440916


Киров, Димитър (2016) Божият народ в Стария Завет (Някои аспекти). В сб. Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (Отец Петър Гарена), т. 2, София: ИК „Гутенберг“, 2016, 13-31 c. ISBN 978-619-176-080-0 COBISS.BG-ID 1554440916


 Саморазбирането на еврейския народ за самия себе си и християнското отношение по въпроса.
  Доклад
 народ, лаос, гой, обещание


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  23643
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/