Няголова М. (2018) Форми на психиката. Второ издание. Велико Търново: Издателство ИВИС, 2018, 160 с.


Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Форми на психиката. Второ издание. Велико Търново: Издателство ИВИС, 2018, 160 с. Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  23640
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/