Няголова М. (2018) Приносът на Георги Плетньов в изследването на социалната история на българския народ във връзка с руско-турските войни през XIX век. България и българите - история и култура (XVIII - XX век). Доклади от научната конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, с. 23 - 40.


Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Приносът на Георги Плетньов в изследването на социалната история на българския народ във връзка с руско-турските войни през XIX век. България и българите - история и култура (XVIII - XX век). Доклади от научната конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, с. 23 - 40. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  23639
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/