“Мястото на хляба в културата на българите и гърците.”


Авгинова-Николова, Емилия (2017) “Мястото на хляба в културата на българите и гърците.” Арнаудов сборник, T.9, 416–422.Русе: Лени Ан, 2017


 
  Доклад
 фразеологична единица, хляб, български, руски, гръцки език, култура, обичаи, традиции
 Издадено
  23638
 Емилия Авгинова-Николова

1. Elitsa Georgieva, Mira Dushkova - Aspekty aksjologiczne w baśni „Miodowy chleb” Konstantina Konstantinova, Zeszyty Cyrylo-Metodianskie, Vol 7,2018, Spis treści, 150-165, ISSN: 2449-8297, Polska

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/