Зоналност в териториалното разпространение на селското стопанство в Янтренския район,


Марков, Иван (1993) Зоналност в териториалното разпространение на селското стопанство в Янтренския район, Проблеми на географията, кн.4, С., БАН, 1993,с.22-29, ISSN 0204-7209 COBISS.BG-ID 1123256036


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  23637
 Иван Марков

1. Симеонов, Д. Регионални различия в развитието на аграрното стопанство на Търговищка област. – В: Сб. Юбилейна научна конференция „Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, Научни трудове, кн. №73-І, В. Търново, 2003, с. 303-306. Ред. доц. д-р Георги Камарашев, ISSN 0861-0312,с.304, COBISS.BG-ID 1247779812

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/