За някои виждания при изучаване на социално-икономическата география на селското стопанство в условията на преход към пазарно стопанство:


Марков, Иван (1992) За някои виждания при изучаване на социално-икономическата география на селското стопанство в условията на преход към пазарно стопанство: : Сборник от доклади от регионална Научно-методическа конференция " Промените в България, Европа и света и отражението им в училищният курс по география", 10-11 септември 1992г. В. Търново, ред.Кънчев,Д., Унив. издателство, В.Търново, 1992.с.94-101, ISBN 954-524-030-х.


 
  Доклад
 
 Издадено
  23636
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/