., Методически въпроси на икономгеографското изследване на интегралния регионален аграрнопромишлен комплекс


Марков, Иван (1992) ., Методически въпроси на икономгеографското изследване на интегралния регионален аграрнопромишлен комплекс .Трудове на ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий“ том 1, книга- География,1992, УИ „Св.св. Кирил и Методий“ с. 73-85, ISSN 0204-6369


 
  Статия
 
 Издадено
  23635
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/