Териториална организация на системата " Производство и преработка на захарно цвекло в Янтренския икономически район


Марков, Иван (1990) Териториална организация на системата " Производство и преработка на захарно цвекло в Янтренския икономически район Проблеми на географията, кн.4, С, БАН, 1990.с. 36-46. ISSN 0204-7209


 Анализ на производството и преработката на захарно цвекло в светлината на аграрно-промишленото комплексообразуване.
  Статия
 аграрно-промишлени цикли, териториална организация,аграрно-промишлена интеграция
 Издадено
  23633
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/