ЗА ДУМАТА „ХАВРА“ В БЪЛГАРСКИ, ГРЪЦКИ И РУСКИ ЕЗИК


Авгинова-Николова, Емилия (0) ЗА ДУМАТА „ХАВРА“ В БЪЛГАРСКИ, ГРЪЦКИ И РУСКИ ЕЗИК Societas Classica Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока.


 З настоящата работа съпоставяме значенията на думата "хавра" в трите разглеждани от нас езика - български, гръцки и руски
  Доклад
 хавра, значение, български език, гръцки език, руски език
 Под печат
  23632
 Емилия Авгинова-Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/