Предефиниране на понятието ,,Библиофилско издание,, и опит за класификация на ръчно художествено изработени книги


Русев, Красимир (2015) Предефиниране на понятието ,,Библиофилско издание,, и опит за класификация на ръчно художествено изработени книги Сборник от четиринадесета национална научна конференция с международно участие ,,БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ,, ,издателство Булгет, стр.71 ISSN 1313 - 8138


 
  Статия
 
 Издадено
  23631
 Красимир Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/