Линия в картинното пространство


Спасов, Радко (2014) Линия в картинното пространство Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014 , 277 стр. ISBN 978-954-524-962-4


 Изследване изобразителните възможности на линиите в картината
  Монография
 видове линии, пространство, изобразителност и изразителност
 
  23610
 Радко Спасов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/