Композирането


Спасов, Радко (2012) Композирането Варна, Славена, 2012, 260 стр. ISBN 978-954-579-944-0


 Изследване методите и принципите на композиране
  Монография
 изобразително поле, композиция, елементи накомпозицията
 
  23607
 Радко Спасов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/