Centering Theory in Corpus Annotation. Paper presented at International Conference The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context, Shumen, Varna, November 2004. Ed by M. Danova. Sofia: POLIS Publishing, 2005, p. 194–204. ISBN 954–796–012–1


Братанова, Боряна (2005) Centering Theory in Corpus Annotation. Paper presented at International Conference The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context, Shumen, Varna, November 2004. Ed by M. Danova. Sofia: POLIS Publishing, 2005, p. 194–204. ISBN 954–796–012–1


 Статията представя т.нар. Centering Theory, свързана с проследяване на информационния фокус и кохерентността на текста. Теорията се прилага при анотиране на корпус от медийни текстове. Посочват се типовете изменения в информационния фокус и тяхната значимост при езиковата комуникация.
  Статия
 Centering Theory, кохерентност, информационен фокус
 Издадено
  23603
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/